Odrębną usługą jest przejęcie i zabezpieczenie pojazdów będących przedmiotem umowy. Bazując na doświadczeniu w wykonywaniu zleceń tego typu od firm leasingowych czy w windykacji bankowej, gdzie pojazdy są zabezpieczeniem kredytu. Podejmując się wykonaniu usługi w bardzo krótkim czasie ustalamy miejsce, gdzie znajduje się poszukiwany pojazd.

Następnie przejmujemy je od dłużników bądź w przypadku braku możliwości porozumienia się z przyczyn od nas niezależnych wspieramy się pomocą instytucji publicznych. Posiadając już pełnoprawny dostęp do szukanego mienia zabezpieczamy je na wskazanym parkingu, bądź transportujemy w podane przez zleceniodawcę miejsce.

Skontaktuj się z nami


    Wszelkie prawa zastrzeżone defacto.
    Designed by: logo foxmedia